Co to jest badanie EMG?
Elektromiografia (EMG) ocenia przewodzenie w nerwach obwodowych oraz czynność
mięśni. Jest rutynowo wykonywanym, mało inwazyjnym badaniem diagnostycznym
niezbędnym w celu oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia nasilenia uszkodzenia nerwów
obwodowych i mięśni.

Badanie nie jest szkodliwe, może być powtarzane wielokrotnie, może być wykonywane
u kobiet w ciąży oraz u pacjentów w każdym wieku.

Przebieg badania:
Badanie wykonywane jest przez lekarza w pracowni EMG.
Praktycznie polega ono na założeniu na kończynę elektrod stymulujących
oraz rejestrujących na powierzchni ciała i stymulacji elektrycznej nerwów
niewielkim prądem.

W przypadku badania elektromiograficznego elektrody rejestrujące umieszczone
są w mięśniu.

Badany powinien leżeć spokojnie, zrelaksowany.

Czas trwania badania zależy od ilości badanych nerwów i mięśni.